مارس 9, 2021

کارگاه مهارت عوامل موثر در ازدواج موفق

مارس 9, 2021

کارگاه مهارت ارتباطی تعاملی زوجین

مارس 9, 2021

کارگاه مهارت های رفتاری،عاطفی،اجتماعی و شناختی زوجین

کارگاه مهارت های رفتاری،عاطفی،اجتماعی و شناختی زوجین برگزاری کارگاه مهارت های رفتاری،عاطفی،اجتماعی و شناختی زوجین مدرس:محمدرضا اسدی تاریخ: 2 آبان 98 مکان:رودسر خ شهدا خ شهید […]