تیم ما

در مرکز مشاوره شمیم

محمدرضا اسدی

  • کارشناس مرکز مشاوره و مداخلات روانشناسی بیمارستان تخصص خوزستان(1384 تا 1390 )
  • روانشناس و مشاور خانواده بخش روانپزشکی بیمارستان امام سجاد رامسر(1390 تا 1393)
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور رامسر و علمی کاربردی تنکابن
  • روانشناس مرکز مشاوره روان آسا(رشت) به عنوان روانشناس خانواده(1393 تا 1394)
  • صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مشاوره و مداخلات روانشناختی شمیم رودسر

شبکه های اجتماعی

ایمان رضایی

  • دارای گواهینامه از انجمن علمی روانپزشکان ایران
    عضو انجمن صنفی روانشناسان
  • دارای مدرک ماساژدرمانی اختلالات حسی کودکان با نیازهای ویژه
  • دارای ۱۷ سال رزومه در درمان اختلالات طیف اوتیسم و کودکان با نیازهای ویژه و اختلالات روانی…
شبکه های اجتماعی